สมมติว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดอกไม้ ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ประจำอุทยานแหงหนึ่ง นายเฉลิมได้ไปศึกษาเกี่ยวกับดอกไม้ในอุทยาน เขาพบดอกไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นดอกที่เกิดเป็นกลุ่มอยู่บนก้านดอกเดียวกัน และประกอบด้วยก้านย่อยๆ หลายดอก  เขาจึงเกิดความสงสัยว่าดอกที่เขาพบเป็นดอกชนิดใด 

       ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของดอกไม้ ท่านจะช่วยนายเฉลิมได้อย่างไร เพื่อให้เขาหายสงสัยในเรื่องนี้

 

ภารกิจ

        1.วิเคราะห์ว่าดอกไม้ที่นายเฉลิมพบเป็นดอกไม้ชนิดใด

        2.ลองวิเคราะห์ว่าดอกเดี่ยวและดอกช่อมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย

        3.ลองยกตัวอย่างดอกไม้ที่เป็นดอกเดี่ยวและดอกช่อ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่นายเฉลิม

 

  

 

 

     

Advertisements