ดอกช่อ (inflorescences flower) เป็นดอกที่เกิดเป็นกลุ่มอยู่บนก้านดอกใหญ่เดียวกัน และประกอบด้วยก้านดอกย่อยๆ หลายดอก เช่น ดอกเข็ม  ดอกผกากรอง ดอกหางนกยูง  ดอกกล้วยไม้  ดอกผักบุ้ง ดอกมะลิ  ดอก กล้วยไม้ ดอกเงาะ ดอกมะม่วง ดอกทุเรียน เป็นต้น

Advertisements