ดอกเดี่ยว (solitary flwer)  เป็นดอกที่เกิดขึ้นบนก้านดอก เป็นดอกเดียวโดดๆ ในแต่ละข้อของกิ่งหรือลำต้น เช่น ดอกชบา ดอกจำปี ดอกการะเวก  ดอกบัว  ดอกมะเขือเปราะ  ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกดาวเรือง ดอกตานตะวัน เป็นต้น

     

 

                                                                                                                                         ภาพ โครงสร้างของดอกเดี่ยว

Advertisements